Tumblelog by Soup.io
 • jkana
 • ekatierina
 • retro-girl
 • madziaawieczorek
 • msj
 • sassygoat
 • parislife
 • secalecornutuum
 • zeberka
 • Wilalena
 • kiciul
 • stockholmsyndrome
 • cardboardbox
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • mikmikmik
 • pamietnikpaniki
 • nictuniema
 • adhara
 • goddzi
 • absurdlife
 • cynamonowaprawda
 • missdark
 • dysmutacja
 • believek
 • fullmoon
 • jbean
 • madamebutterfly
 • cassandra2707
 • dusz
 • gspgirl
 • odulekkocurek
 • adwokatdiabla
 • yield-to-me
 • lenschoen
 • prettycool
 • voine
 • daises
 • mieszkankagwiazd
 • 4you
 • cheri
 • ilovejellybeans
 • skinnnyskeleton
 • Radzim
 • ptakku
 • kentoquer
 • not66
 • MathiasTausen
 • anjabass
 • kardolina
 • pheebs
 • whywhywhy
 • maybecarrie
 • asalluhi
 • odejdz
 • philomath
 • fragola
 • bizarrement
 • annnieee
 • sratatata
 • nieniewesola
 • 100suns
 • psychoza
 • from-my-soul
 • Kwiatu
 • rudafoka
 • deranged
 • pomidorowaa
 • insidemylove
 • ukryta-w-cierpieniu
 • krainakredek
 • bangarang
 • freyjawhite
 • equip4pilates
 • donnasana
 • paulajna
 • selsey
 • worthlive
 • lajoness09
 • kovval
 • maua
 • lewa
 • depresja
 • mariposas
 • justmine
 • skywriterr
 • beliveinme
 • fuckyoulittle
 • Godislove
 • variontt
 • twentysquirrels
 • natlja
 • blackandgold
 • makemehappy
 • swagdamn
 • pompompom
 • littlemonstermolly
 • prinzessin
 • dynamite
 • szyszaak
 • misteriousshiver
 • jas1mine
 • ilsoleesistepertutti
 • my-little-world
 • cyna
 • sratytaty
 • drogadoraju
 • petite-blanche
 • majaanna
 • vitek
 • inspiration-emotions
 • WarriorAngel
 • wakeupgirl
 • besomeoneelse
 • dysiamisia
 • sabinek
 • tell-it-to-strangers
 • contrapalabra
 • kortyzol
 • apluzyna
 • summerkiss
 • insuffferable
 • unhappys
 • Bergamotkaa
 • happykokeshi
 • veritas1
 • ziemniaki
 • touchthesky
 • fitsoup
 • littleprincess
 • exercise
 • shiawasedawa
 • zyta
 • oopsiak
 • naciol
 • zeszytmarzen
 • love-maths
 • tazniebieskimi
 • fugufisz
 • ehhpatyy
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

5148 d374
Reposted fromdreamadream dreamadream
8981 d29b
Reposted fromzuli zuli vialadymartini ladymartini
Reposted frombluuu bluuu
4537 aea9
Reposted fromkarahippie karahippie viamoai moai
0526 aa5d 500
So you plant your own garden and
decorate your own soul, instead of waiting
for someone to bring you flowers
— Jorge Luis Borges, “After a While”
Reposted fromvanille vanille viajestemjeden jestemjeden
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura

October 18 2017

6051 058c 500
Reposted fromdivi divi viaveritas1 veritas1
9230 ad8a
Reposted frommisza misza viamyszkaminnie myszkaminnie
6493 e608 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
4730 d965 500
Reposted fromchangecolour changecolour viamay29th may29th
6512 9881 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
8218 6aee
Reposted frombrumous brumous vianrvc nrvc
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakalika kalika
1407 01eb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaclerii clerii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl